Locatie De Groene Griffioen

Zoals zoveel plekken heeft ook de plek van De Groene Griffioen een hele geschiedenis. Er heeft hier een klooster gestaan, het is een buitenplaats geweest van een rijke familie en nu is het een plek waar jong en oud terecht kan, waar kaas gemaakt wordt en waar koeien heerlijk in de wei grazen. Hieronder meer informatie over de plek en omgeving van de boerderij en de mogelijkheid om een MelkwegenFoodTour te doen in Amsterdam op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013 13:15-16:00 inclusief oerhollandse brood maaltijd met aansluitend met een oer-Hollandse middenmiddag maal waar melk van De Groene Griffioen de grondstof is!

Geschiedenis locatie

Op de locatie van de Groene Griffioen bevond zich vroeger een landgoed dat bekend was onder de naam Huis te Capelle te Weespercarspel. In een akte uit mei 1629 is te lezen dat het landgoed uit een hofstede, huis, berg, bepotingen en beplantingen bestond en land ter grootte van “25 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat”. Dit is ongeveer 25 hectare.
Het landgoed is door vererving en verkoop vele jaren in het bezit gebleven van Amsterdamse regenten.

Grappig detail is dat zowel in het heden als in het verleden een dame met de naam Wendela op het landgoed heeft gewoond: de partner van Boy Griffioen draagt deze naam en in de 17e eeuw woonde er een Wendela in het Huis te Capelle. Zij zijn voor zover bekend geen familie van elkaar.

De buitenplaats kwam in het bezit van de familie van Loon door het huwelijk van Wendela Bas met Jan van Loon  in 1659. Hun dochter, die eveneens Wendela heette, trouwde met Wigbolt Slicher. Samen kregen zij een zoon: Willem Slicher. Bij het overlijden van Willem Slicher in 1769 was het landgoed nog intact en omvatte zo’n 32 hectare. Daarna is er bij verkoop steeds meer grond afgesplitst. De buitenplaats bestaat inmiddels niet meer. Op de plek van het voormalige landgoed bevindt zich nu De Groene Griffioen.

De Groene Griffioen ligt in polder Honswijck, welke onderdeel is van de Nieuwe Keverdijkse Polder. Het gebied ligt tussen de Vecht, het Ijsselmeer en het Naardermeer en is onderdeel van de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam (beide staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO). In de directe omgeving zijn daarom diverse forten te vinden, zoals Fort Ossenmarkt, Fort Uitermeer en het Muiderslot.

In deze polder bestaat de bodem uit klei op veen (in de buurt van de Vecht) en verder de polder in uit bosveen. In de ijstijd bevond zich op deze plek een bos, dat door kruiend ijs is verwoest. Af en toe vinden wij nog versteende boom uit die tijd.
De grond is volgens ons goed om biologisch te boeren. Het verbouwen van akkerbouwgewassen is lastig op deze grond, maar de bodem is wel zeer geschikt als grasland voor koeien. Bovendien levert het een prachtig plaatje op: koeien in de wei.

Binnentuinen en Buitenplaatsen. Melkwegen van toen en nu

De grond die vroeger van Loon’s buitenplaats ’t huis te Capelle’ droeg, wordt nu begraasd door koeien van boerderij de Groene Griffioen. Hun kaas wakkert nieuwe wegen naar Amsterdam aan, terwijl in familie van Loon’s gouden tijden, melkschuiten via de waterwegen de stad in kwamen.

Farming the City’s ‘Old Amsterdam Food Tour’ en de GebaarBoerBurgeriaanse MelkSalon brengen graag oude en nieuwe relaties naar voren, tussen stad en land, tussen voedselproductie en-consumptie. De ideale gelegenheid dus om deze samenloop van omstandigheden van toen en nu tot een gebeuren te bundelen, tijdens het open tuinen weekend op 15 en 16 juni.

Old Amsterdam Foodtour, GebaarBoerBurger, boerderij de Groene Griffioen en Museum van Loon nemen u graag mee op een middagreis langs Amsterdamse melkwegen van toen en nu, tussen buitenplaatsen en binnentuinen in Amsterdam.

Een wandelende reis die besluit aan tafel, in een binnentuin grenzend aan museum van Loon, met een oer-Hollands middenmiddagmaaltje, waarin Groene Griffioense melk een grondstof is.

Programma
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni van 13.15-16.00
13.15 Verzamelen op de Nieuwmarkt voor de start van de speciale melkwegen-editie van Farming the City’s Old Amsterdam Foodtour.
15.00 De Melkwegen MelkSalon met boterhammen met verschillende kazen van de Groene Griffioen en een proeverij van verschillende melken.
16.00 Einde, met tot 17.00 mogelijkheid voor verder verblijf in de tuin.

Elke (mid)dag biedt plaats voor 15 deelnemers.

Prijs: 25,- euro, inclusief Melkwegentour, MelkwegenMelkSalon en toegang tot de tuin. Aanmelden via foodtour@farmingthecity.net.

Interesse om ook andere grachtentuinen te bezoeken? Met het passe-partout van 15,- euro kunt u gedurende de drie dagen alle tuinen eenmaal bezoeken. Voor meer info, zie www.opentuinendagen.nl